ARP (Adres Çözümleme Protokolü) Nedir?

domain


ARP, IP adresleri ile fiziksel MAC adresleri arasındaki eşleştirmeyi sağlayan bir ağ katmanı protokolüdür. IP adresleri, mantıksal adreslerdir ve paketlerin yönlendirilmesi için kullanılırken, MAC adresleri ağdaki cihazların benzersiz fiziksel adresleridir ve veri iletimi için kullanılır. ARP, bu iki adres türü arasındaki eşleştirmeyi sağlayarak, iletim yapılacak hedef cihazın fiziksel adresini çözümlemeyi amaçlar.

ARP Çalışma Mantığı Nedir?

 1. ARP İstemi (ARP Request): Bir cihaz, hedef IP adresine ait fiziksel MAC adresini bilmemek durumunda ARP istemi yayınlar. Bu istem, “Hangi cihazın IP adresi bu?” sorusu şeklinde özetlenebilir. İstemi içeren ARP paketi, ağdaki tüm cihazlara gönderilir.
 2. Hedef Cihazın Cevabı (ARP Reply): Hedef IP adresi, ARP istemini alan cihaz tarafından sahiplik iddiasında bulunan cihazın MAC adresine çözümlenirse, hedef cihaz ARP cevabını yayınlar. Bu cevap, “Benim IP adresim şu ve MAC adresim şu” şeklinde özetlenebilir. ARP cevabı içeren paket, özel bir yayın olmaksızın doğrudan istemi gönderen cihaza gönderilir.

ARP Adres Çözümleme Protokolü Bileşenleri Nelerdir?

 1. ARP İstemcisi (ARP Client): Bir cihaz, IP adresini fiziksel MAC adresine çözümlemek istediğinde ARP istemcisi olarak hareket eder.
 2. ARP Cevaplayıcısı (ARP Responder): Bir cihaz, kendi IP adresi için MAC adresini çözmek istendiğinde ARP cevaplayıcısı olarak hareket eder.

ARP Çerçeve Formatı

ARP çerçevesi genellikle Ethernet çerçeve yapısına göre şekillenir. Önemli alanlar:

 • Hedef MAC Adresi (Destination MAC Address): ARP istemcisinin veya cevaplayıcısının fiziksel MAC adresi.
 • Gönderen MAC Adresi (Sender MAC Address): Gönderen cihazın MAC adresi.
 • Gönderen IP Adresi (Sender IP Address): Gönderen cihazın IP adresi.
 • Hedef IP Adresi (Target IP Address): Çözümlenmeye çalışılan IP adresi.

ARP Mesajı Nasıl İşlenir?

 1. ARP istemcisi yayınlanan ARP istemini alır.
 2. Hedef IP adresi, istemci IP adresi ile eşleşiyorsa, hedef cihazın MAC adresi çözülür.
 3. Hedef cihaz, ARP cevabını doğrudan istemciye gönderir.
 4. ARP istemcisi alınan cevabı kullanarak iletimi hedef cihaza yönlendirir.

Aynı Ağda ARP Fiziksel Adreslerini Nasıl Çözümleyebilirsiniz?

Aynı ağda, hedef IP adresine sahip olan cihazın MAC adresi ARP yayını ile hızla çözümlenir. Ancak, farklı ağlarda veya alt ağlarda IP adresleri çözümlenirken genellikle ARP’nin ötesinde yönlendirme işlemi (örneğin, IP yönlendirme protokolleri) de gerekebilir.

Bu açıklamalar, ARP’nin temel işleyişini anlatmaktadır. Ağ yapılandırmasına, alt ağlara, IP yönlendirmesine ve diğer ağ katmanı protokollerine bağlı olarak detaylar değişebilir.

hosting


Write a comment